Sunday, September 2, 2012

Mai unhey ..........Mai unhey cheadu, our kuch na khaey 
chal nikaltey, jo mai piyae hotey. 

Kehar ho, ya bala ho,jo kuch ho 
kaash key, tum merey liye hotey.

Meri kismat mai ram gar itna tha 
dil bhi,ya rab kaye diye hotey. 

Aaa hee jata whai raha parr, 
ghalib koie din our bhi jiye hote.

No comments: