Saturday, September 29, 2012

Afsoos, ke dandan ka kiya rizak, falak nai
Afsoos, ke dandan ka kiya rizak, falak nai
jin longon ke thi,darkhur-e-ikad-e-ghuhar,angushat

Kafi hai nishani tiri, challey ka n dena
khali mujhey dikhla ke, bavaqt-e-safar,angushat

Likhta hu,asad,sojish-e-dil sey,skhun-e-garm.
ta rakh na sakey  koi merey harf karangushat.

No comments: