Sunday, October 14, 2012

Gar khamoshi sai fayada, ekhafa-e-haal hai
Gar khamoshi sai fayada, ekhafa-e-haal  hai
Kush hu, ki meri baat smajhana muhal hai.

No comments: